Czym się różni OC od AC?

Coroczne składki na ubezpieczenie OC są zmorą wielu kierowców. Jednak to właśnie one zapewniają poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojazdów. Kiedy bowiem jesteśmy poszkodowanymi w zdarzeniu drogowym, nie musimy się zastanawiać, czy aby na pewno otrzymamy należące się nam odszkodowanie. Polisa OC jest obowiązkowa i stanowi gwarancję wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym.

Może się jednak zdarzyć, że z różnych powodów nie będziemy stać po stronie osoby poszkodowanej, a sprawcy wypadku. O ile w takiej sytuacji nasz ubezpieczyciel pokryje szkody wyrządzone drugiemu kierowcy, o tyle naprawa naszego pojazdu nie będzie już po jego stronie. Możemy jednak liczyć na pokrycie kosztów naprawy samochodu, nawet jeśli to my jesteśmy sprawcami zdarzenia, pod warunkiem jednak, że zakupimy polisę AC. Czym się różni OC od AC? Czy i dlaczego warto rozważyć jej zakup? Jak się ma kradzież kół a ubezpieczenie AC? – czy ubezpieczenie obejmuje także takie zdarzenia? Odpowiedzi na wszystkie pytania odnajdziesz w tym artykule.

OC a AC różnica

Podstawową różnicę między ubezpieczeniem OC a AC stanowi fakt, że pierwsze z nich jest obowiązkowe, drugie z kolei dobrowolne. W przypadku ubezpieczenia OC nie ma możliwości zrezygnowania z polisy. Jest ona obowiązkowa, a nawet jednodniowy brak ciągłości niesie ze sobą konsekwencje obciążające portfel właściciela pojazdu. Co w takim razie zrobić, gdy zapomniałem opłacić OC? Gdy posiadasz podpisaną umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym i dojdzie do zdarzenia, a zalegasz z płatnościami, ubezpieczyciel i tak wypłaci odszkodowanie. Nie dostaniesz również w tym przypadku kary. Pamiętaj jednak, aby jak najszybciej uregulować swoje zobowiązania. Jeśli będziesz zalegał z płatnościami, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo nie przedłużać Ci automatycznie umowy. W takim momencie koniecznością będzie zawarcie umowy z innym ubezpieczycielem.

Zakres ubezpieczenia – różnica między OC a AC

W przypadku obowiązkowej polisy OC nie mamy możliwości wyboru zakresu ochrony. W praktyce oznacza to, że każdy właściciel pojazdu będzie miał taki sam. Wybór pomiędzy ofertami ubezpieczeń OC powinien więc dotyczyć jego ceny. Warto wybrać najtańsze OC dostępne na rynku, aby nie przepłacać. Skoro każda polisa ma taki sam zakres ochrony, po co płacić więcej? W znalezieniu najtańszych ofert ubezpieczeń OC pomogą nam kalkulatory dostępne online.

W przypadku polisy AC zakres ubezpieczenia wygląda zgoła inaczej. W jego przypadku to, jakie sytuacje i zdarzenia będą objęte polisą, ma ogromne znaczenie. Dla wielu kradzież kół a ubezpieczenie AC to elementy idące ze sobą w parze. Zapewnienie bezpieczeństwa w razie kradzieży czy to części, czy całego pojazdu ma szczególne znaczenie dla mieszkańców miast, którzy nie mają możliwości garażowania swojego pojazdu. W przypadku polisy AC możemy także spotkać się z pojęciem takim jak amortyzacja części w AC. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel uwzględnia stopień zużycia części pojazdu i z jego uwzględnieniem pomniejsza odszkodowanie o procentowy ubytek od wartości części. Amortyzacja części w AC to zaledwie jeden element, o którym możemy przeczytać w OWU. Ważne jest, aby umowę dokładnie przeczytać przed podpisaniem, a w razie niepewności czy niezrozumiałych punktów, poprosić o wytłumaczenie pracownika ubezpieczalni. Brak znajomości warunków umowy może w przyszłości przynieść nam ogromne zaskoczenie, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłacenia odszkodowania.

Suma gwarancyjna – AC a OC różnice

Istotną różnicą w przypadku obu rodzajów ubezpieczeń jest suma gwarancyjna, czyli maksymalna wysokość odszkodowania. Na jaką kwotę może liczyć osoba poszkodowana w przypadku OC, a na jaką sprawca zdarzenia z tytułu polisy AC?

W przypadku ubezpieczenia OC suma gwarancyjna ustalana jest przez państwo i wynosi tyle samo dla każdego. Z kolei polisa AC oznacza indywidualnie dobieraną sumę, z uwzględnieniem wartości rynkowej pojazdu.

Szkoda całkowita – różnica między OC a AC

O szkodzie całkowitej pojazdu mówimy, gdy w wyniku zdarzenia uległ takiemu zniszczeniu, że jego naprawa jest zwyczajnie nieopłacalna. Wówczas wysokość odszkodowania wyliczana jest na podstawie odejmowania ceny wraku od wartości pojazdu przed szkodą. Dla obu rodzajów ubezpieczeń szkoda całkowita uznawana jest w innych momentach. Dla ubezpieczenia OC naprawa nie wchodzi w grę, gdy jej koszt to 100% wartości samochodu przed szkodą. Z kolei w przypadku ubezpieczenia AC jest to 70%.

Ubezpieczenie AC – czy warto?

Niejedna różnica między OC a AC pokazuje, jak wiele możemy zyskać, decydując się na dodatkowe ubezpieczenie. Nie zawsze mamy wpływ na warunki na drodze, czy inne zdarzenia takie jak np. kradzież samochodu. O ubezpieczeniu AC warto także pomyśleć, wybierając się na wyjazd zagraniczny. Gdy dojdzie do kolizji lub wypadku poza granicami kraju, a kontynuowanie podróży bez wizyty w warsztacie będzie niemożliwe, możemy liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że w większości krajów zapłacimy znacznie więcej za naprawę. Gdy mamy wykupioną polisę AC jej koszty pokrywa ubezpieczyciel.

Wiele osób nie decyduje się na wykupienie dobrowolnej polisy AC ze względu na dodatkowe koszta, jakie musi ponieść. Jednak w razie stłuczki spowodowanej z naszej winy nie musielibyśmy się martwić pokrywaniem wszystkich szkód z własnej kieszeni. W takich sytuacjach z pewnością docenilibyśmy niewielkie składki, które w praktyce są niczym w porównaniu do wysokich kosztów naprawy i zakupu części samochodowych. Ubezpieczenie AC może nas niewiele kosztować pod warunkiem, że dokładnie przeanalizujemy oferty dostępne na rynku. Jeszcze więcej zaoszczędzimy, gdy zdecydujemy się na zakup OC i AC w pakiecie. Pamiętajmy jednak, że zakres ochrony AC możemy dowolnie dostosowywać do swoich potrzeb. Jeśli garażujemy pojazd i nigdy nie jest on narażony na kradzież, może warto zrezygnować z ubezpieczenia od kradzieży a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inną ochronę? W przeciwieństwie do polisy OC, ubezpieczenie AC daje nam znacznie więcej możliwości, jeśli chodzi o zakres ubezpieczenia. Warto więc to wykorzystać i wybrać ubezpieczenie AC skrojone na własne potrzeby i możliwości.