Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z OC – czym jest?

Jesteś poszkodowanym w wypadku drogowym i zwlekasz ze zgłoszeniem roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela sprawcy? Musisz się pospieszyć — masz bowiem ograniczony czas. Po upływie określonego terminu towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. Ile masz czasu na zgłoszenie się do towarzystwa ubezpieczeniowego? Czy zawsze jest on liczony od dnia zdarzenia? Warto się dowiedzieć czym jest przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia i na jakich warunkach działa, aby skutecznie dochodzić swoich praw.

Przedawnienie roszczeń z OC komunikacyjnego – czym jest?

Przedawnienie roszczeń nie jest pojęciem wymyślonym przez ubezpieczycieli. Informacje o terminach ubiegania się o odszkodowanie są zawarte w odpowiedniej ustawie. Dzięki przedawnieniu roszczeń ubezpieczyciel może uchylić się od wypłaty odszkodowania.

Każdy jednak powinien dobrze zaznajomić się ze wspomnianą ustawą. Wielu może bowiem mylnie uważać, że swoich praw może dochodzić wyłącznie, gdy w wyniku zdarzenia drogowego został uszkodzony pojazd lub ciało. Odszkodowanie obejmuje jednak znacznie większy zakres, o czym warto wiedzieć.

Terminy roszczeń – ile masz czasu przed przedawnieniem roszczeń ubezpieczeniowych OC?

Informacji o terminach roszczeń możesz szukać w art. 819 Kodeksu Cywilnego oraz w art. 442 Kodeksu Cywilnego. Zapoznając się ze stosownymi przepisami, dowiesz się, że odszkodowanie przysługuje nie tylko, gdy w wyniku zdarzenia ucierpiał Twój samochód lub Ty sam.

Na podstawie przepisów możemy dowiedzieć się, że odszkodowanie przysługuje w sytuacjach, gdy:

  • miała miejsce kolizja, w której został uszkodzony wyłącznie pojazd,
  • miało miejsce zdarzenie drogowe, w wyniku którego doznałeś uszczerbku na zdrowiu (zarówno fizycznym, jak i psychicznym),
  • miało miejsce zdarzenie drogowe, w wyniku którego bliska Ci osoba zginęła.

Jaki jest więc termin zgłoszenia roszczeń we wszystkich tych przypadkach?

Uszczerbek na zdrowiu a przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Gdy w wyniku zdarzenia drogowego poniosłeś uszczerbek na zdrowiu, termin przedawnienia roszczeń wynosi aż 20 lat. Co jednak najważniejsze okres ten rozpoczyna się wraz z dniem, w którym miał miejsce wypadek. W niektórych przypadkach bowiem może się rozpocząć od chwili, w której dowiedziałeś się o szkodzie — nie zawsze jest on równoznaczny z dniem wypadku.

Śmierć bliskiej osoby a przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia

Śmierć bliskiej osoby, która zginęła w wypadku drogowym, jest silnym ciosem dla najbliższych. Wielu osobom ciężko pozbierać się po stracie a wizja dalszego życia jest nie do przyjęcia. Osoby takie mogą ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Mają na to 20 lat od dnia zdarzenia. W świetle prawa zdarzenie drogowe, w wyniku którego zginął człowiek, jest przestępstwem.

Kolizja drogowa bez uszczerbku a przedawnienie roszczeń z OC komunikacyjnego

Znacznie krótszy czas na zgłoszenie roszczeń mają osoby poszkodowane, których straty dotyczą tylko i wyłącznie pojazdu biorącego udział w kolizji. Kolizja z samej definicji oznacza, że w zdarzeniu żadna ze stron nie poniosła uszczerbku na zdrowiu. W tym przypadku osoba poszkodowana ma 3 lata na ubieganie się o odszkodowanie od ubezpieczyciela sprawcy. Po upływie tego terminu towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłacenia rekompensaty.

Przedawnienie roszczeń ubezpieczeniowych – jak liczyć czas?

Dowiedziałeś się już, że bieg przedawnienia nie zawsze rozpoczyna się z chwilą zdarzenia drogowego. W końcu może dojść do sytuacji, w której sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub kolizji. Co w takim razie?

Według art. 442 §1 bieg przedawnienia rozpoczyna się w chwili, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie, która za nią odpowiada. Wiesz już, że nie zawsze jest to możliwe w chwili zdarzenia. W związku z tym bieg przedawnienia zaczyna się od momentu zidentyfikowania sprawcy. Gdy identyfikacja ta nie miała szybko miejsca, poszkodowany ma czas na zgłoszenie szkody do 10 lat. Dotyczy to zdarzenia, w wyniku którego został uszkodzony wyłącznie nasz pojazd. Termin więc zostaje wydłużony z 3 lat do 10 lat.

W sytuacji, w której poszkodowany odniósł obrażenia, termin przedawnienia nie może zakończyć się wcześniej niż przed upływem 3 lat, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie oraz kto za nią odpowiada.

Roszczenia związane ze śmiercią bliskiej osoby lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu pozostaje 20-letni termin przedawnienia. Jest on naliczany od dnia wypadku.

Warto także zaznaczyć, że zdarzenia, które dotyczą udziału małoletnich, są objęte innym przepisem. Zgodnie z nim przedawnienie roszczeń nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia, w którym osoba ta stała się pełnoletnia.

Przerwanie biegu przedawnienia – co to?

W związku z przedawnieniem roszczeń możemy natrafić a termin „przerwania biegu przedawnienia”. W przypadku roszczeń z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych może do niego dojść, gdy ubezpieczyciel stara się uchylić od spoczywającego na nim obowiązku wypłaty odszkodowania. Może to robić na różne sposoby. Warto wziąć to pod uwagę, jeśli jesteśmy poszkodowanymi w kolizji i jak najszybciej zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego. Szczególnie jeśli znamy sprawcę zdarzenia drogowego.

Wbrew pozorom wskazane powyżej terminy są długie, jednak w praktyce sami zauważymy, że jeśli jak najszybciej nie zgłosimy szkody, może się okazać, że jest to za mało. A w szczególności w przypadku próby uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowe, gdy jesteśmy poszkodowanymi w kolizji drogowej, w której został uszkodzony wyłącznie nasz pojazd. 3 lata na zgłoszenie roszczeń to wystarczający czas, pod warunkiem, że jak najszybciej podejmiemy odpowiednie działanie.

Znając już definicję przedawnienia roszczeń i sytuacje, w których możesz ubiegać się o odszkodowanie, możesz skutecznie dochodzić swoich praw. Wielu ubezpieczycieli może korzystać na naszej niewiedzy i uchylać się od obowiązków, które na nich spoczywają. Jeśli sami nie będziemy trzymać ręki na pulsie, może się okazać, że nikt nie zrekompensuje nam poniesionych w zdarzeniu drogowym strat.