Zapomniałem opłacić OC – co teraz?

Wielu właścicieli pojazdów przy podpisywaniu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym decyduje się na polisę OC w ratach. Choć jest to korzystne rozwiązanie, polecane w szczególności osobom, które muszą ponosić wysoki koszty ubezpieczenia, rodzi także jeden, dosyć częsty problem. Wielu kierowców zapomina o opłaceniu kolejnej składki za polisę OC. W przypadku jednorazowo płaconej składki problem ten nie występuje.

Nic więc dziwnego, że możemy niezwykle często natrafić na pytanie – zapomniałem opłacić OC co teraz? Spieszymy z odpowiedzią, która wyjaśni Ci, jakie konsekwencje niedopatrzenia możesz ponieść.

Zapomniałem opłacić OC – polisa nie jest już ważna?

Wiele wątpliwości dotyczących zwłoki w zapłacie polisy OC pojawia się w momencie, gdy dojdzie do wypadku z naszej winy. Czy wówczas brak uregulowanych składek oznacza, że to my ponosimy koszty związane z rekompensatą wyrządzonych szkód? Całe szczęście nie. W umowie zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym znajduje się jej termin ważności. Oznacza to, że nawet pomimo braku płatności wszystkich składek umowa obowiązuje do końca okresu jej trwania. A więc również w momencie kolizji drogowej.

Brak opłaty ubezpieczenia – co teraz?

Gdy w wyniku niedopatrzenia pominiemy ratę płatności polisy OC, należy jak najszybciej skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym i uregulować swoje zobowiązanie. Ubezpieczyciel ma prawo oczekiwać od Ciebie zapłaty nie tylko za zaległą ratę, ale również odsetek związanych z opóźnieniami. Dlatego tak ważne jest kontrolowanie swoich zobowiązań i terminów ich płatności w momencie, gdy zdecydujemy się na ubezpieczenie rozłożone na raty.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma także pełne prawo do wpisania osoby zalegającej z płatnościami na listę dłużników. Obecność na niej może sprawić, że w przyszłości przy podpisywaniu kolejnych umów z ubezpieczycielami będziemy musieli liczyć się z wyższymi kosztami. Wynikają one po prostu ze złej historii klienta.

Zapomniałem opłacić polisy – czy ma to wpływ na przedłużenie umowy?

Większość umów dotyczących ubezpieczenia OC przedłuża się automatycznie. Wyjątkami mogą być sytuacje, w których złożyliśmy wypowiedzenie lub kupiliśmy pojazd z ważną polisą. Wyjątek stanowi także sytuacja, w której zalegamy z płatnościami za składki oc. Ubezpieczyciel ma prawo do nieprzedłużenia automatycznie umowy z klientem, który nie uregulował swoich płatności.

Brak uregulowanych zobowiązań wobec towarzystwa ubezpieczeniowego może doprowadzić do sytuacji, w której wraz z końcem umowy, utracimy obowiązkowe OC naszego samochodu. Wówczas konsekwencje będą znacznie poważniejsze. Nie tylko trafimy na listę dłużników, ale naszą sytuacją może zainteresować się także UFG. Każdy dzień zwłoki z zakupem ubezpieczenia samochodu oznacza wysokie kary pieniężne. Co najważniejsze nie dotyczy to dłuższego okresu bez wykupionej polisy OC. Już jeden dzień przerwy w ciągłości OC oznacza kary finansowe, które rosną wraz z kolejnymi dniami bez ubezpieczenia. Gdy nie mamy ważnego OC i staniemy się sprawcami wypadku, wówczas konsekwencje finansowe są jeszcze dotkliwsze. Nie warto więc dopuszczać do takich sytuacji.