Kolizja a zniżki OC – ile mogę stracić?

System bonus/malus jest doskonale znany każdemu kierowcy, który od wielu lat ubezpiecza swój pojazd. Polega on w głównej mierze na gromadzeniu zniżek za bezszkodową jazdę. Co jednak ważne, spowodowanie zdarzenia drogowego (czy to wypadku, czy kolizji) oznacza utratę części zniżek. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego utrata może obejmować różną wartość – najczęściej jest to jednak 10% lub 20% zniżki. Nie są to jednak wartości, którymi kieruję się każde przedsiębiorstwo. A co najważniejsze cena OC może wzrosnąć nie tylko z powodu spowodowania szkody.

Jak więc mają się zniżki OC po kolizji w większości towarzystw ubezpieczeniowych? Na jak długo traci się zniżki po kolizji? Czy ochrona zniżek zawsze sprawdza się w praktyce? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Ile stracę zniżek po kolizji?

Ile stracę zniżek po kolizji – pytanie to pada niezwykle często z ust kierowców, którzy spowodowali zdarzenie drogowe. Choć większość towarzystw ubezpieczeniowych w takich sytuacjach stosuje odejmowanie od jednej szkody 10 lub 20% zniżki, nie oznacza to, że ubezpieczenie w przyszłym roku będzie wyższe jedynie o tę wartość.

Nowa umowa ubezpieczyciela może zostać sporządzona z uwzględnieniem innych czynników, które ujawniły się w okresie trwania poprzedniej. Jeśli sprawca zdarzenia jest klientem, który po raz pierwszy w swoim życiu wykupił polisę, może się zdarzyć, że ubezpieczyciel uzna go za kierowcę, który stwarza większe ryzyko na drodze, niż wcześniej zakładał. Z tego powodu może podnieść koszt ubezpieczenia. Towarzystwo nie zawsze podnosi cenę polisy dla własnego zabezpieczenia. W tym przypadku może się zdecydować na taki krok, aby odstraszyć świeżego kierowcę od swojej oferty. Spowodowanie wypadku w czasie trwania pierwszej w życiu świeżego kierowcy polisy może oznaczać, że w przyszłości będzie dochodzić do większej ilości wypadków, a tym samym częstego wypłacania odszkodowań, które nie jest na rękę żadnemu ubezpieczycielowi.

Na jak długo traci się zniżki po kolizji?

Spowodowanie kolizji jest odnotowywane nie tylko w bazie ubezpieczyciela, ale trafia również do UFG. Nawet jeśli zbyt wysoka cena wynikająca ze spowodowania wypadku, w obecnym towarzystwie Cię odstraszy, nie oznacza to, że w innym na pewno znajdziesz korzystniejszą ofertę. Zmieniając ubezpieczyciela nawet po dwóch latach, musisz liczyć się z tym, że nowy będzie miał wgląd do bazy UFG, w której figurujesz jako sprawca zdarzenia drogowego. Na tej podstawie może zaoferować znacznie wyższą stawkę za polisę.

Kolizja a zniżki OC – czy ochrona zniżek gwarantuje taki sam koszt ubezpieczenia?

Wielu kierowców chcąc zabezpieczyć się przed zmianą stawek za polisę OC za spowodowanie kolizji, decyduje się na wykupienie ochrony zniżek. Rozwiązanie to może okazać się jednak w praktyce zgubne. Mimo że towarzystwo ubezpieczeniowe składa deklaracje co do utrzymania takiej samej wartości zniżek nawet po wyrządzonej szkodzie, koszt polisy w kolejnym roku może wzrosnąć.

Na koszt polisy w przyszłym roku może mieć wpływ wiele czynników. Rzadko jest on stały nawet jeśli jeździmy bezszkodowo.