Regres ubezpieczeniowy OC – na czym polega?

Ubezpieczenie nie działa tak, że całkowicie pokrywa koszty wypadku lub innych zdarzeń. Mogą się bowiem zdarzyć sytuacje, że ubezpieczyciel dokona regresu OC. Czym jest regres ubezpieczeniowy OC oraz w jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może go aktywować?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ubezpieczyciel zawsze wypłaci odszkodowanie poszkodowanym w wypadku lub kolizji – chociaż jego wysokość oczywiście może być różna. Jeżeli dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, to towarzystwo ubezpieczeniowe musi opłacić koszt leczenia i podobne. Zdarzają się jednak sytuacje, że ubezpieczyciel nie zostawi później sprawy.

Czym jest regres ubezpieczeniowy OC?

Regres OC to sytuacja, w której ubezpieczyciel ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczającego i jednocześnie sprawcy wypadku kolizji lub wypadku. Regres ubezpieczenia może mieć charakter całkowity lub częściowy – w zależności od sytuacji ubezpieczonego.

Regres całkowity to sytuacja, w której ubezpieczyciel wypłaci całkowitą kwotę ubezpieczenia na rzecz poszkodowanego, jednak będzie domagał się pełnego zwrotu kwoty od sprawcy. Z kolei w przypadku regresu częściowego, ubezpieczyciel wypłaci część odszkodowania na rzecz poszkodowanego, a drugą część będzie kazał ściągnąć bezpośrednio z konta osoby, która spowodowała zdarzenie.

Czemu TU może uruchomić regres ubezpieczeniowy OC?

Regresy w przypadku OC zdarzają się dość rzadko. Są określone w prawie w konkretnych sytuacjach. Otóż ubezpieczyciel będzie chciał zwrotu poniesionych kosztów, jeżeli sprawca kolizji lub wypadku działał pod wpływem środków odurzających i alkoholu, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem (z wyjątkiem sytuacji, gdy chodziło o zagrożenie życia lub mienia), zbiegł z miejsca zdarzenia albo po prostu próbował wymusić odszkodowanie.

Regres OC nie jest również długiem dziedziczonym – towarzystwo nie ma prawa zwrócić się do spadkobierców o uregulowanie kwot wypadku, jeżeli poszkodowany zmarł w jego wyniku.

Czy można uniknąć regresu OC?

O ile w sytuacji prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających lub pochodzącego z przestępstwa jest bezsporne, tak już kwestie braku uprawnień, ucieczki czy wymuszenia są dyskusyjne. Możesz otrzymać regres OC, ale się z nim nie zgadzać. W takim przypadku należy złożyć odwołanie, wyjaśniając przyczynę jazdy bez prawa jazdy, ucieczki z miejsca zdarzenia (np. porysowałeś komuś auto, ale nie byłeś tego świadomy) lub wymuszenia OC – w tym ostatnim przypadku najczęściej dochodzi do sporów regresowych.

W ostatecznej sytuacji, jeżeli obydwie strony będą stały po swoich zdaniach, dojdzie do sporu sądowego z ubezpieczycielem, który orzeknie czy należy zwrócić środki z polisy czy nie. W przypadku wygranej nie czekają Cię żadne konsekwencje. Przegrana procesu może oznaczać konieczność wypłaty odszkodowania na rzecz TU. Pamiętaj jednak, że do czasu rozstrzygnięcia procesu nie musisz płacić ubezpieczycielowi za regres. Ten przedawnia się natomiast po trzech latach od zdarzenia – po tym czasie TU nie może żądać zwrotu środków.