Ubezpieczenie OC dla przewoźnika drogowego – co daje OCP?

Transport drogowy towarów to specyficzna usługa, której wykonywanie wiąże się ze znacznie większym ryzykiem niż wiele innych działalności usługowych. Towar, powierzony firmie transportowej do przewozu, narażony jest na jego utratę, zniszczenie, ubytek, wyrządzenie szkody osobom trzecim, itp.

Istota ubezpieczenia OCP

Ubezpieczenie OCP – co to jest i jaki ma cel? Odpowiadając na to pytanie trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę specyfikę działalności usługowej, jaką jest transport. Powierzenie firmie transportowej do przewozu pewnej wartości materialnej – a jest nią każdy towar – wiąże się z utratą kontroli nad tą wartością, przez jej właściciela, na czas realizacji usługi. W trakcie przewozu natomiast może dojść do wielu nieprzewidzianych zdarzeń, zależnych lub niezależnych od wykonawcy transportu, które mają wpływ na kondycję towaru, będącego ładunkiem. Ubezpieczenie OC przewoźnika ma na celu zabezpieczenie obu stron, a więc zarówno właściciela towaru, jak i firmę transportową, przed konsekwencjami zdarzeń, jakie mogą zaistnieć w trakcie przewozu.

Znaczenie OCP dla stron umowy przewozu

Fakt posiadania ubezpieczenia OC przewoźnika przez firmę transportową, zabezpiecza interes tej firmy przed roszczeniami właściciela towaru lub osób trzecich, jakie mogą wyniknąć w rezultacie nieprzewidzianych zdarzeń, mających wpływ na przewożony ładunek. Najczęściej występującymi roszczeniami są te spowodowane częściowym uszkodzeniem towaru, utratą jego właściwości (np. wskutek rozmrożenia mrożonki) lub opóźnieniem dostawy, gdy terminowość ma kluczowe znaczenie dla klienta.

Natomiast dla właściciela towaru ubezpieczenie OC przewoźnika jest gwarantem, że w przypadku zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na uszczuplenie wartości towaru, jego roszczenie wobec firmy transportowej uzyska zabezpieczenie. Tak więc, bez względu na kondycję finansową przewoźnika, zostanie ono zaspokojone.

Zakres ubezpieczenia OCP

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz wartość zabezpieczonego majątku, jakie określa ubezpieczenie OCP przewoźnika, może być różne i zależy przede wszystkim od specyfiki firmy transportowej. Firma ta, zgodnie z planowanym zasięgiem działania, może wykupić ubezpieczenie OC przewoźnika na kraj, na obszar UE, na całą Europę, itp.

Zależnie od rodzaju towarów, jakie firma przewiduje pozyskiwać do przewozu, polisa taka może obejmować szkody w żywności świeżej lub mrożonej, w towarach niebezpiecznych ADR, w elektronice, w mieniu przesiedleńczym, itp. Ze specyfiką ładunku wiąże się też jego wartość, jaką polisa powinna zabezpieczać.

Firma transportowa może, dla własnego bezpieczeństwa wnioskować, aby ubezpieczenie OC przewoźnika obejmowało dodatkowo np. szkody powstałe w następstwie rabunku lub w wyniku postojów poza parkingami strzeżonymi.

Ważne jest, aby zakres ryzyka objętego polisą, jak najpełniej odpowiadał faktycznej działalności firmy przewozowej. Ma to znaczenie zarówno na koszt ubezpieczenia, jak i na poczucie bezpieczeństwa klientów przewoźnika.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia OCP znajdziesz w tym poradniku: https://najtaniejuagenta.pl/ubezpieczenie-ocp-co-to-jest-jak-dziala-i-ile-kosztuje/